Nuttige info

Spoedgevallen

Medische hulpdiensten: 100
Brandweer: 100
Ongeval of agressie: 112
Voor doven, slechthorenden en mindervaliden: fax 100
Child focus: 110
Kinder-en jongerentelefoon: 102
Teleonthaal: 106

Algemene nummers

Aidstelefoon: 078 15 15 15
Antigifcentrum: 070 245 245
Brandwondencentrum: 09 240 34 90
Druglijn: 078 15 10 20
Kankerfoon: 0800 15 802
Kinder- en jongerentelefoon: 0800 15 111
Palliatieve zorg: 056 26 72 72
Rode Kruis Vlaanderen: 015 44 33 22
SOS Incest België: 02 646 60 73
Vlaams meldpunt ouderenmis(be)handeling: 078 15 15 70
Vlaamse Kankertelefoon: 078 150 151